Lasersvetsning av plaster 
PrincipernaLasersvetsning av plaster grundar sig på en form av transmissionssvetsning. De flesta termoplaster har hög transmission av ljus i den synliga och nära infraröda delen av spektrumet och laserljus kan därför skickas igenom den transparenta övre delen av en detalj för att därefter absorberas av den nedre delen, som består av en plast i vilken man har löst en ljusabsorberade färg eller substans. Den nedre detaljen absorberar därför lasersluset effektivt och värms upp, samtidigt som värmen leds upp i den övre konstuktionsdelen på grund av att delarna pressas ihop i tätt termisk kontakt. Detta ger ett starkt och hållbart svetsförband..

De två vanligaste metoder vid transmissionssvetsning av plaster är kontursvetsning och laserskannersvetsning. Vid kontursvetsning av t ex en cylindrisk komponent, spänner man in komponenten så att kontaktytan mellan komponenthalvorna kan belysas genom att snurra komponenten rund sin rotationsaxel. Bild 1 visar pricipen för kontursvetsning.

Vid laserskannersvetsning avlänkas laserstrålen så att den belyser hela svetstrajektet undan för undan. Vid denna metod kan svetstrajektet ha vilken form som helst. Bild 2 visar pricipen för laserskannersvetsning,

LPKF's division Erlangen i Tyskland har utvecklat transmissionssvetsning av plaster sedan 1998 och är idag ett världsledande specialistföretag, som tillhandahåller såväl knowhow som nyckelfärdig produktionsutrustning för sammanfogning av plastdetaljer.

 

Bild 1
Bild 2

Behöver du mer information?
V g skriv till vår e-postadress...
eller...
ta hem vår pdf-broschyr...