gtag.js
Laserborrning och lasertrepanering
Laserborrning
Den enklaste laserborrningsmetoden är av typ "ett laserskott ger ett hål". Så kan man perforera tunna metallmembraner och åstadkomma små hål med diameter ända ned till 0.5 µm. Hålets diameter och rundhet är däremot relativt svåra att kontrollera med denna "enkelskotts-metod", speciellt när det gäller borrning i metaller.

Bättre kontrollmöjligheter får man med en repeterande pulsteknik, varvid med varje laserpuls en viss mängd material för- ångas. Man väljer pulsrepetitions-frekvensen så att plasmaplymen, som bildas ovanför metallytan av den heta metallångan, har hunnit expandera ut ur den fokuserade laserstrålen, innan man avger nästa puls.

På så vis håller man hela tiden "fri sikt" mot materialytan och borrar sig successivt ned. 100 mm djupa hål med diameter 0.5 till 1.0 mm kan på så vis borras i stål på 10 till 15 sekunder. Typiska tillämpningar är: avluftningshål, oljetillförselkanaler, filterhål, plomberingshål och kylkanaler.

Hålets rakhet och diameter är starkt beroende av materialet, men kan bli relativt jämna i t ex högtemperaturstål.

Lasertrepanering
Med en roterande lins kan man skära ut stora hål. En förfining av denna så kallade lasertrepaneringsteknik uppnås genom infästning av fokuseringslinsen i ett programstyrt XY-bord. Då kan man ej enbart åstadkomma runda hål, utan även koniska, ovala, trekantiga och fyrkantiga hål. Om arbetsstycket orienteras i en programstyrd fixtur, kan man även kontrollera hålets infallsvinkel mot ytan. I flyg- och rymdindustrin arbetar i dag hundratals stora lasertrepaneringssystem som utför sådana avancerade borroperationer på turbindetaljer och motordelar.

Mikro-håltagning
Eftersom UV-laserljus kan fokuseras till mycket små ytor är mikro-håltagning en av de vanligaste excimer-lasertillämpningar. De ytterst små hål i ett bläckstrålemunstycke borras idag med en excimer-laser. Resultatet är rena hålväggar, eftersom den snabba och "kalla" borrprocessen inte ger upphov till smältning eller förkolning.

Bilden till höger visar ett exempel på kvalitén och precisionen som excimer-laserborrning i en plast kan uppnå.

 


 Ett skott - ett hål


Flera skott per hål:
1:a Pulsen MM 2:a PulsenMM 3:e Pulsen


Djupborrning


Trepanering
 Höghastighetsborrning av turbinledskena


Höghastighetsborrning av oljetillförselhål


Laserborrade oljetillförselhål


Excimer-laserborrade 50 µm hål
i ett 75 µm tjock polyimidmaterial Har du frågor? Skriv gärna till vår e-postadress...