gtag.js
Laserlödning
Laserlödning kombinerar idealet kontaktlös uppvärming av lödstället med ringast möjliga värmetillförsel till själva lödobjektet. Speciellt i elektronikindustrin föreligger behovet att snabbt kunna löda värmekänsliga komponenter, så som chipcarriers, ytmonterade komponenter och detektorer.

Även vid reparation av kretskort (de flesta funktionsfel förorsakas av kontaktavbrott i ett lödställe) tillämpas laserlödning eller återuppvärmning med laserljus. Principen för all laserlödning är enkel: lodet är i förväg anbragt på rätt ställe och i rätt mängd.

Lokaluppvärmning av lödstället sker med en riktad laserstråle, som mycket snabbt kan förflytas från lödställe till lödställe medels programstyrda galvanometerspeglar.
 


Inlödning av tunnväggigt rör


Lödning av DIL-kapsel
 

Hämta pdf-datablad...
 Har du frågor? Skriv gärna till vår e-postadress....