gtag.js
Lasermärkning - en miljövänlig märkmetod
 
CO2-lasermärkning.
Lasermärkning åstadkommer önskad text eller bild genom att selektivt avlägsna eller ändra ytmaterialets struktur. Detta kan ske med en enda laserpuls. Informationen som skall överföras till märkningsobjektet, finns i en metallschablon. Den pulsade laserstrålen förstoras upp till ett tvärsnitt på cirka 10 x 25 mm, innan den skickas genom schablonen. Bilden fokuseras slutligen på märkytan med hjälp av en lins.

Lasermärkning med pulsade CO2-lasrar har varit i bruk sedan 1976. Metoden har ett antal unika fördelar och löser problem, som med andra märkmetoder kan vara svårbemästrade, såsom höghastighetsmärkning av böjda eller bräckliga material samt märkning igenom krympplastfolier.

Idag är trenden att producera i färre, men större anläggningar, i vilka förpacknings- och fyllningshastigheten har drivits upp till nuvarande teknikens övre gräns. I dessa anläggningar måste datum- och streckkods-märkning hålla jämn takt med produktionlinjens transporthastighet och märknings- och kodningssystemen skall helst vara underhållsfri.

Moderna lasermärkningssystem kan märka upp till 100 enheter/ sekund, förbrukar endast elektrisk ström och inga färger eller kemikalier. Lasermärkning ger en skarp text eller bild på en rad olika material i plast, papper, ytbelagd metall och glas. Vid ytbelagda material, som t ex färgat papper eller färgad metall, slås färgen bort så att den underliggande ytan friläggs. Hos t ex påtryckta burkar kommer den underliggande aluminium-ytan fram, vilket ger god kontrast.

Hos många plaster och keramer sker en färgförändring. Denna förändring sker endast i matrialets yta och går inte djupare än några tiotal µm. Glasytor blir matterade eller etsade. Vissa plastfolier, t ex polyten, är helt genomskinliga för koldioxid-laserns ljus. Det gör att laserpulsen går rakt igenom folien utan att påverka den. Detta ger en helt unik möjlighet att märka folieöverdragna produkter "innanför" folien. Exempel: cigarettpaket, krympplastade eller fuktskyddade förpackningar.

Eftersom varje enskild märkning tar mindre än en miljondels sekund kan man märka föremål som rör sig med mycket hög hastighet förbi märkningsstationen.

Excimer-lasermärkning

Excimer-lasrar alstrar kortavågigt UV-ljus och kan därför fokusseras på mycket små ytor. Samtidigt är UV-ljusets materialpåverkan helt annorlunda än CO2-laserns och kan man därför med excimer-lasrar märka en rad andra material. Ett antal exempel gershär bredvid.


 
Till Lasermark applikationer...
LaserMark -märkta kondensatorer

Till Lasermark applikationer...
LaserMark-märkta plastlock

Till excimer-laser applikationer...
Excimer-märkt teflon wire

Till excimer-laser applikationer...
Excimer-märkt glasyta med 2D-matrix

   
Till LightMachinery's hemsida

Till Lasermark applikationer...
LaserMark CO2-märklasrar

Till IPEX-800 excimer-lasern...
IPEX-800 excimer-lasrar

Till Impact 4000 applikationer
Impact 4000 avstämbar CO2-lasrar


Laserstrålens tvärsnittTTTSchablonTTTTTTFokuseringslinsTTTTTTTTTTTTTTT Märkningsobjekt
Har du frågor? Skriv till vår e-Postadress...