Skyddsglasögon mot grönt laserljus

Effektivt laserskydd

LaserVision är världsledande inom området laserskyddsutrustning. LaserVison har sin fabrik i Fürth, i södra Tyskland, och har ett komplett program av laserskyddsutrustning. LaserVision bygger sin image kring säkerhet och säkerställer detta genom att konsekvent uppfylla kraven för DIN/CEN normerna.

Laserskydd mot kraftiga gröna 532 nm laserpekpinnar
På sistone har kraftiga gröna laserpekpinnar gjort sitt inträde i Sverige, som utgör en fara för förare, piloter och poliser, som löper risk att bli bländade. Vanliga röda pekpinnar med en ljuseffekt på mindre än 1 milliWatt har används länge i samband med bild och PowerPoint-visning och är oskyldiga i jämförelse med de nya gröna pekpinnarna, som kan ha en ljuseffekt på flera hundra milliWatt.

Strålskyddsmyndighetens tillstånd behövs för att inneha och använda dessa gröna pekpinnar. Ett sådant tillstånd kan yrkesfolk erhålla för vetenskapliga experiment och applikation i olika typer av mätutrustning. Vanligt folk och säkert inte ungdomar har knappast någon användning för kraftiga gröna laserpekpinnar än för olika former av "bus" och för att medvetet skada andra.

Bra laserskyddsglasögon finns!
Det har nyligen kommit adekvata laserskyddsglasögon för grönt 532 nm laserljus. Tre modeller visas här ovan. modell
LambdaOne för dem som normalt inte bär glasögon och modell DynaGuard och modell SkyLine  för dem som normalt bär glasögon och måste kunna ha sina laserskyddsglasögon över sina ordinarie briller. Det finns även ett bländningsskydd i form av ett förhänge, som kan appliceras på de flesta glasögonbågar.

Krav på DIN & CEN typgodkända laserskyddsfilter
Säkerhetsnormer för laserskyddsglasögon beskrivs i på LaserVisions säkerhetssida, där man äver finner en utförlig förteckning över alla olika säkerhetskrav på laserskydsglasögon i Europa och USA. En av de strängaste normerna är beskriven i norm EN 207 (full protection). LaserVisions filtermaterial P4E01 uppfyller denna norm, vilket kan verifieras på LaserVisions hemsida.

Ett stort antal krav skall uppfyllas - så får t ex laserskyddsfilter inte:
  - ändra kulör (absorptionsegenskaper), även under mycket intensiv laserbelysning
  - ändra form , även under mycket intensiv laserbelysning
  - splittra eller spricka under laserbelysning
  - inte ge sekundär strälning
  - måste tåla UV-belysning, även med laser
  - måste ge god sikt, med siktfält minst 40°
  - måste ha en rimlig dagsljustransmission (Visiual Light Transmission), så att man kan se vad man gör med glasögonen på näsan

Laserskyddsfilter P4E01 har:

  Färg: orange
  Filtermaterial: plast (lätt att bära under lång tid)
  Certifiering: CE
  Dagsljustransmision: 40 %
  Filtertjocklek: 2 mm

och har transmissionsegenskaper enligt kurvan nedan:

Hämta pdf-databladet...