gtag.js

Lasergravyr
Principerna
Vid lasergravyr avlänkas en fokuserad laserstråle via två datorstyrda galvanometerspeglar (G). Avlänkningen kan ske kontinuerligt och man "skriver" då sammanhängande linjer i graverobjektets yta.

För att kunna skriva text måste laserstrålen kunna "släckas" mellan bokstäverna. Därför styr graversystemets dator en snabb slutare, som stänger av strålen "mellan" bokstäverna. Illustrationen visar principen för kontinuerlig lasergravyr.

Denna metod medger gravering i olika textstilar, som hämtas direkt från Windows. Bokstäver och siffror kan därför skrivas direkt på PC'ns tangentbord. Graverhastigheten beror på gravermaterialets beskaffenhet och textens storlek. 2 mm Höga bokstäver kan graveras med en hastighet på mer än 100 tecken/sekund. Bokstävernas storlek är godtyckligt inställbar ända upp till en maximum storlek lika med graverfältets dimensioner.

Graverfältets storlek bestäms av galvanometer-speglarnas maximala arbetsområde och fokuseringslinsens diameter. Ett typiskt graverfält har storlek 100 x 100 mm, men större graverfält ända upp till 350 x 350 mm finns. Om gravyren skall nå ännu större ytor kan man förflytta graverhuvudet eller förflytta själva graverobjektet. Industriell lasergravyr har idag en stor utbredning och används för: a. objekt, som behöver individuell gravyr, till exempel för ett serienummer b. svårgraverade material, som t ex hårdmetall eller tunnväggiga rör c. höghastighetsgravyr på föremål i rörelse, t ex på en transportbana.

Typiska exempel på lasergraveringsobjekt är: - hårdmetallverktyg
- kullager
- skalor och graderingar på t ex skjutmått
- typskyltar med serienummer
- mikroprocessorer (kolla på Intels mikroprocessorer!)
- ID-matrix eller DataMatrix koder


Hur olika material graveras
Vid gravering av metaller kan intensiteten i strålen hållas så liten att gravermaterialet uppvärms utan att nå smältpunkten. Då sker endast en strukturomvandling i materialet. Denna omvandling kan dock vara fullt tillräcklig för att ge god kontrast.

Vid högre intensitet hos laserstrålen smälter ytmaterialet och vid ännu högre intensitet förångas material från ytan. Gravyren blir djup och har god läsbarhet.

Hos organiska material och plaster får man en lätt förkolning eller förbränning med rätt inställd intensitet hos laserljuset. Man åstadkommer en mörk skrift i vars mitt material har avlägsnats. De flesta konstruktionsplaster kan förses med kontrastförstärkare, som gör att färgtonen in den graverade texten kan påverkas.

Det finns numera även speciella lasergraveretiketter med ett tunt kulört ytskikt med därunder ett vitt eller svart kontrastskikt. Genom att gravera igenom ytskiktet friläggs kontrastskiktet och mycket god graverkvalitet uppnås i önskat kulör. Graverlinjebredden bestäms av laserstrålens fokusering. Linjebredder mellan 20 µm och 100 µm är vanliga. För att uppnå väsentligt större linjebredder låter man galvanometer-speglarna utföra en oscillerande rörelse under pågående gravering. På det viset skriver laserstrålen en spiral. Graverlinjebredden bestäms då av spiralens bredd. Linjebredden kan ändras under pågående gravering och olika fetstilar och kursivstilar av ett visst typsnitt kan blandas obehindrat.

Om man däremot önskar en mycket liten gravyr använder man minsta möjliga linjebredd tillsammans med små bokstäver. På så sätt kan man åstadkomma gravyr som endast kan läsas med mikroskop. Det finns ingen begränsning i val av typsnitt. Alfanumeriska tecken kan variers fritt vad gäller höjd och bredd.

Rökutveckling
Vid lasergravyr av organiska material så som papper, papp, kartong, trä m m, bildas rök som måste sugas bort för att förhindra att laserhuvudets fokuseringslins smutsas ned. Speciella industriella röksug finns då att sättas in, vars kapacitet anpassas till gravermaterialet, graverdjup och antal graverobjekt/sekund. Ett exempel på rökutveckling vid gravyr av en vit kartong visas här:Fördelar med lasergravering
Fördelarna med lasergravering är många:
- Beröringsfri gravering, ingen deformation
- Stor flexibilitet
- Stor rationaliseringseffekt
- Hög reproducerbarhet
- Hög graverhastighet, upp till 100 tecken/s
- Gravering av alla opaka fasta material
- Kvalitetsförbättring
- Ringa miljöproblem

Lasergravering ger en rad helt nya möjligheter:
- Helautomatiserad on-line gravering
- Gravering trots stränga mått toleranser
- Gravering på ytterst tunna material
- Gravering på mekaniskt svårtillgängliga ställen
- Gravering av individuella serienummer
- Gravering av föremål vid hög temperatur
- Gravering av föremål i vakuum
- Lagring av ett stort antal graverjobb på datorns hårddisk

Se också:
"On-line höghastighetsmärkning av förpackningar"
pdf-Databladet "e-SolarMark CO2"
pdf-Databladet "eMark CO2"
pdf-Databladet "e-SolarMark FL"
 
 


Standard lasergraversystemStrukturomvandling, oxidation, förångning


Lasergravyr av specialetiketter


Skylt i standard skyltmaterial


Skala på eloxerad aluminium


Lasergraverat plexiglas


Kodning av kretskortKodning på träyta


Djupgravyr i rostfritt


Lasergraverat gängsnitt
 


Hämta pdf-databladet eSolarMarkFL graverlasern
Solaris eSolarMarkFL graverhuvud


Solaris eSolarMark CO2 on-line

Hämta pdf-datablad
Solaris eSolarMark CO2 graversystem


eSolarMark CO2 graversystem on-line

Hämta pdf-databladt eSolarMark Pro graversystem
Solaris eSolarMark Pro graversystem
   Har du frågor? Skriv till vår E-postadress...