DataMatrix, ID-Matrix & 2D-Matrix

Utvecklingen av streckkoder, streckkodsprintrar och streckkodsläsare har medfört en revolution i lagerhanteringsrutiner och administration. Streckkoder är lätta att anbringa på förpackningar, etiketter och i vissa fall direkt på produkten. Streckkodsläsare kan förmedla informationen direkt till datornätverket och de allra flesta lagerrutiner byger idag på någon form av streckkodsläsning.

Det var dock i första hand inom elektronikindustrin som behovet uppstod av en kod med högre informationstäthet än den numera klassiska streckkoden. Eftersom streckkoden innehåller information i endast en riktning, kallas den en-dimensionell. De nyutvecklade koderna är två-dimensionella och har 10 till 25 gånger högre informationstäthet.

MARWELL använder en av de senaste tvådimensionella koder, som har utvecklats under 90-talet. Koden har flera namn: DataMatrix, ID-Matrix och 2D-Matrix. Den är standardiserad av amerikanska AIM och har i sin senaste version den unika egenskapen att upp till 40 % av koden kan vara skadad, kan saknas eller vara oläsbar och ändock kan läsutrustningen rekonstruera informationen i koden. Med andra ord: kodens felkorrektionsfaktor är 40 %.

DataMatrix-koder kan "bära" upp till 3116 siffror eller 2335 alfanumeriska tecken, vilket räcker för de flesta produktmärkningsbehov. Som användare av DataMatrix-koden är man i gott sällskap: koden stöds och rekommenderas av en lång rad tunga instanser:

- Electronic Industry Association (EIA)
- Automotive Industry Action Group (AIAG)
- Semiconductor Equipment Manufacturers Institute (SEMI)
- US Department of Defence (DoD)
- Uniform Code Coucil (UCC)

Läsutrustning för DataMatrixkoder består av en CCD- eller CMOS- kamera med lämplig optik och inbyggd programvara.

DataMatrix-kod typ ECC 200
för talet "123456"

DataMatrixkoden består av fält. Fälten kan vara runda, fyrkantiga eller ha annan konstant form. Informationen i en ID-Matrixkod representeras av platsen för samtliga fält, inte av själva fälten, som därför kan ha flera former. Den kombinatoriska matematiken som "lagrar" informationen är relativt omfattande, men dagens snabba processorer räknar fram kodens form på ett ögonblick. I ett lasergraversystem sker detta i samma PC, som styr gravyren.

"Läsning" av en DataMatrixkod börjar med att kameran "ser" koden och förmedlar sin elektroniska information till läs- eller avkodningsprogrammet. Programmet finns numera i kameran, som förmedlar informationen direkt till datorn som styr lasergraverprocessen. Lasergraversystemet kan utrustas med en eller flera kameror, som verifierar att den nyss graverade koden är läsbar.

På vissa material, t ex på blanka metallytor eller på glas, kan koden göras så liten som 1 x 1 mm eller 2 x 2 mm, beroende på antalet alfanumeriska tecken som koden skall representera. Varje objekt kan därför förses med ett individuellt serienummer, även då endast några kvadratmillimeter "graveryta" är tillgängliga för koden.

DataMatrix-kod på en kopparyta
I ovanstående exempel representerar koden 10 alfanumeriska tecken (inkl mellanslag). Då märkbehovet föreligger för objekt som tillverkas i stora serier, kan 17 tecken vara nödvändigt för att kunna följa objektet genom dess livscyckel.

Speciellt elektroniska kretsar, såsom mikroprocessorer och minneskapslar förses numera med DataMatrixkoder. Men även när det gäller kvalificerade mekaniska komponenter, såsom kullager, bil- och flygmotordetaljer förses varje detalj med ett unikt nummer med en DataMatrix-kod.

Vi kan sammanfatta DataMatrix-kodningens unika möjligheter och fördelar så här:
-- Kamera- och handskanner-läsbar kod
-- Hög informationstäthet
-- Kan lasergraveras på alla material
-- Behöver på metaller endast några kvadratmillimeterstor yta
-- Kan lasergraveras på någon sekund
-- Uppfyller en internationell standard
 
Har Du frågor?
V g fyll i formuläret...
    eller skriv till vår E-postadress...

Åter till Gravyr...