Laserskärning
 
Laserskärning liknar i mycket lasertrepanering. Vid laserskärning är dock skärsträckan oftast betydligt längre. Detta innebär att antingen skärhuvudet eller arbetsstycket måste kunna förflyttas över större avstånd. För att skydda fokuseringslinsen från uppstänkande material monteras den som visas i ritningen.

Genom att pressa skyddsgas under hög tryck in i det koniska munstycket, skyddas skärytan från oxidation, samtidigt som man förhindrar att glödande metallsmältan far rakt up mot linsytan och fastnar där...

Om oxidbildning inte spelar någon roll kan skärprocessen i t ex stål befrämjas genom att använda syrgas. Stålets förbränningsreaktion bidrar då med sin värmeproduktion, så att skärhastigheten kan ökas.

Laserskärning tillämpas för såväl mycket tjocka, som för mycket tunna material. Vid skärning av tjocka material är fördelen att man slipper kostnaden för t ex stansverktyg vid korta serier.

Vid skärning av tunna och mycket hårda material, t ex kisel eller aluminiumoxid, är den viktigaste fördelen att risken elimineras att materialet bryts under trycket av exempelvis ett diamantverktyg.
a

F = fokuseringslins
G = processgas 5-25 barLaserskurna smådetaljer i rostfritt


10 mm tjock Högtemperturstål


Litet hjul i keramiskt material


Delning av kisel i mindre skivor

 

Laserskärning av stålplat


Slitskärning i stålrör
Har du frågor? Skriv till vår E-postadress